Przedsiębiorcy, którzy rejestrują się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie: BDO) otrzymują od Marszałka Województwa indywidualny numer rejestrowy. Jakie nowe obowiązki wiążą się z jego uzyskaniem?

Numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO jest unikalny i nie może być nadany innej firmie (nawet po zakończeniu działalności takiego przedsiębiorcy). Z jego uzyskaniem związanych jest kilka ustawowych obowiązków, ale dotyczą one wybranych podmiotów wpisanych do bazy.
Przedsiębiorcy, którzy:
–      wprowadzają sprzęt,
–      wprowadzają baterie lub akumulatory,
–      wprowadzają pojazdy,
–      produkują, importują, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
–      wprowadzają produkty w opakowaniach,
–      wprowadzają opony,
–      wprowadzają oleje smarowe,

mają obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że numer powinien znajdować się przede wszystkim na fakturach VAT. Nie można jednak zapomnieć o innych dokumentach takich jak paragony czy umowy kupna-sprzedaży. Za brak realizacji tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne, które wynoszą od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł.
Numer rejestrowy powinien być również wpisywany na kartach przekazania odpadów oraz kartach ewidencji odpadów przez firmy, które wytwarzają, transportują, zbierają lub przetwarzają odpady oraz są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów.

!UWAGA!
Przedsiębiorcy wpisani do tej pory do rejestru GIOŚ mogą przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania od Marszałka Województwa nowego numeru rejestrowego używać starego numeru rejestrowego nadanego przez GIOŚ. Do dnia zakończenia tego terminu należy zaktualizować numer na wszystkich dokumentach (fakturach, paragonach, umowach, itp.). Przykładowo przedsiębiorca umieszczający numer rejestrowy GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska): E0054321WBW na fakturze powinien zmienić go na numer rejestrowy BDO: 001234500.

Przypominamy, że od 24 stycznia 2018 r. ustawa o odpadach zobowiązuje przedsiębiorców m.in. wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, oleje, transportujących odpady, wytwarzających odpady, pełna lista podmiotów znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach do rejestracji w BDO.

Przedsiębiorcy, którzy zostają wpisani do rejestru otrzymują identyfikator (login) i hasło dostępu do konta w bazie oraz indywidualny numer rejestrowy. Dostęp do konta w BDO aktualnie umożliwia podgląd danych firmy znajdujących się w rejestrze.

Docelowo baza ma zostać rozbudowana o dodatkowe moduły, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli złożyć w formie elektronicznej roczne sprawozdanie, czy prowadzić ewidencje odpadów.

Nowe wzory formularzy BDO od 15 stycznia 2019 roku!

Formularz REJESTROWY oraz aktualizacyjny BDO dla wytwórców odpadów (wraz ze wskazówkami wypełnienia)

Formularz o WYKREŚLENIE Z REJESTRU BDO