Co to za dokument ?
Czy każdy gabinet wytwarzający odpady medyczne / weterynaryjne powinien comiesięcznie otrzymywać Dokument Potwierdzający Utylizację (DPU)?

Dokument potwierdzający utylizację potocznie DPU, to zestawienie wyszczególniające rodzaje i masę odpadów, numery nadane na Kartach Przekazania Odpadu jak również datę przyjęcia i unieszkodliwienia odpadów. Dokument ten, wystawiany jest przez spalarnię na wniosek wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych i obejmuje odpady unieszkodliwione w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

Wytwórca odpadów medycznych czy weterynaryjnych prowadzący działalność leczniczą otrzymuje przy każdym odbiorze odpadów kartę przekazania odpadu, która nie zwalnia z odpowiedzialności za wytworzone odpady. PAMIĘTAJ- Jedynie dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów przez spalarnię (DPU) zwalnia z odpowiedzialności za wytworzone odpady.

Zgodnie z art. 27 pkt. 6 ustawy o odpadach, jedynym dokumentem potwierdzającym przejście odpowiedzialności za gospodarowanie (przekazanie) odpadów na następnego posiadacza odpadów jest właśnie DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UTYLIZACJĘ (DPU).

Od czerwca 2014 roku nasi Klienci otrzymują DPU w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikacyjnego certyfikatu.