Odpady medyczne  to odpady, które powstają podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Zasady ich segregacji zostały określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Rozporządzenie w sposób przejrzysty i czytelny określa, iż odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków o określonym kolorze, a do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje kolorów.

1.Pojemniki/worki koloru czerwonego
Zbiera się najbardziej niebezpieczne odpady medyczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt.

Zaliczamy do nich:
– organy i części ciała (zęby, tkanka ludzka), pojemniki na krew i służące do jej przechowywania konserwanty (kod 18 01 02*)
– zużyte opatrunki, tampony, krew i inne produkty zawierające plazmę oraz surowicę, odrzuty materiałów skażonych krwią, gaziki, cewniki od pacjentów z chorobami zakaźnymi (kod 18 01 03*)
– zużyte po zabiegach w ramach działalności leczniczej peloidy o właściwościach zakaźnych (kod 18 01 80*)
– pozostałości z żywienia pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych (kod 18 01 82*)

2.Pojemniki/worki koloru żółtego
Zbiera się mniej niebezpieczne odpady medyczne.

Zaliczamy do nich:
– wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne (kod 18 01 06*)
– leki cytotoksyczne i cytostatyczne (kod 18 01 08*)
– odpady amalgamatu dentystycznego (kod 18 01 10*)

3.Pojemniki/worki w kolorze innym niż czerwony i żółty (np. niebieskie, czarne lub zielone)
Zbiera się pozostałe odpady medyczne.

Zaliczamy są do nich:
– narzędzia chirurgiczne i zabiegowe – nieskażone: skalpele, igły, lancety, noże chirurgiczne, skrobaki, dłuta, pilniki, pensety, nici chirurgiczne, kleszczyki, nożyczki (kod 18 01 01)
– materiałowe lub gipsowe opatrunki, modele gipsowe, pościel, jednorazowe ubrania i pieluchy, nieskażone prześcieradła i ręczniki jednorazowe, maseczki, inne odpady socjalno-bytowe wytworzone przez pacjentów (kod 18 01 04)
– chemikalia i odczynniki chemiczne, które nie są zaliczane do kodu 18 01 06– niezawierające substancji niebezpiecznych: przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych (kod 18 01 07)
– leki, które nie zostały zakwalifikowane do kodu 18 01 08 – odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki (kod 18 01 09)
– zużyte peloidy inne od wymienionych pod kodem 18 01 80 (kod 18 01 81)

Wszystkie odpady medyczne muszą być zbierane i segregowane w miejscu ich powstawania oraz umieszczane w wytrzymałych pojemnikach lub workach, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych (wilgoć oraz na działanie substancji chemicznych). Przedmioty o ostrych zakończeniach muszą być bezwzględnie zbierane do sztywnych pojemników jednorazowych według powyższego podziału.