Odpady weterynaryjne,  to odpady, powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych. Odpady weterynaryjne muszą być zbierane do pojemników lub worków o określonym kolorze, a do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje kolorów.

1. Pojemniki/worki koloru czerwonego
Zbiera się najbardziej niebezpieczne odpady

Zaliczamy do nich:
– zużyte opatrunki, tampony, krew i inne produkty zawierające plazmę oraz surowicę, odrzuty materiałów skażonych krwią, gaziki (kod 18 02 02*)

2. Pojemniki/worki koloru żółtego
Zbiera się mniej niebezpieczne odpady.

Zaliczamy do nich:
– wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne (kod 18 02 05*)
– leki cytotoksyczne i cytostatyczne (kod 18 02 07*)

3. Pojemniki/worki w kolorze innym niż czerwony i żółty (np. niebieskie, czarne lub zielone)
Zbiera się pozostałe odpady.

Zaliczamy są do nich:
– narzędzia chirurgiczne i zabiegowe – nieskażone: skalpele, igły, lancety, noże chirurgiczne, skrobaki, dłuta, pilniki, pensety, nici chirurgiczne, kleszczyki, nożyczki (kod 18 02 01)
– niezakaźne: narzędzia po operacji (bez przedmiotów ostrych), opatrunki w tym gipsowe, odzież jednorazowego użytku, strzykawki (bez igieł),butelki i worki infuzyjne, artykuły jednorazowego użytku (kod 18 02 03)
– chemikalia i odczynniki chemiczne, które nie są zaliczane do kodu 18 02 05 – niezawierające substancji niebezpiecznych: przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych (kod 18 02 06)
– leki inne niż wymienione w 18 02 07 – odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki (kod 18 02 08)

Wszystkie odpady weterynaryjne muszą być zbierane i segregowane w miejscu ich powstawania oraz umieszczane w wytrzymałych pojemnikach lub workach, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych (wilgoć oraz na działanie substancji chemicznych). Przedmioty o ostrych zakończeniach muszą być bezwzględnie zbierane do sztywnych pojemników jednorazowych według powyższego podziału.