Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi –w związku z odpowiednio przystosowanym pomieszczeniem.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi – w związku ze stacjonarnym urządzeniem chłodniczym.

1) 18 02 02*
– Przechowywanie w temperaturze powyżej 10°C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 48 godzin.
– W temperaturze do 10°C okres magazynowania może trwać do 30 dni.

2) 18 02 01, 18 02 03, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08
– Przechowywanie odbywa się tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni.