Dozwolone sposoby oraz czas magazynowania i przechowywania odpadów medycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, należy pamiętać jak długo można magazynować i przechowywać poszczególne odpady. Poniżej przedstawiamy ich rozgraniczenia.

  • 18 01 03*, 18 01 06, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82*

– Wstępne magazynowanie odbywa się tylko w temperaturze do 18°C, z tym że od  10°C do  18°C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny.

– W temperaturze do 10°C okres magazynowania może trwać do 30 dni (przy zastosowaniu lodówki)

  • 18 01 02*

Wstępne magazynowanie odbywa się tylko w temperaturze do 10°C, a czas ich przechowywanie do 72 godzin dni (przy zastosowaniu lodówki)

  • 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81

Wstępne magazynowanie odbywa się tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni.